Lapkričio 1-oji minima kaip Visų Šventųjų diena.  Ši diena – tai graudus ir ramus laikas, apgaubtas tylos ir susikaupimo. Tai artimiausių mirusių žmonių paminėjimas, kai „kalba“ tik ant kapų degančios žvakutės.

Artėjant mirusiųjų atminimo ir Vėlinių dienai 1-2 kasių  moksleiviai, lankantys „Molinuko“ klubą, iš molio gamino žvakutes – kaip simbolį, kuris sušildo žmonių sielas. Nors išėjusiuosius galime prisiminti nuolat, Vėlinių dieną lankomi kapai, nešamos gėlės, uždegamos žvakutės. Tačiau nereikia laukti vien tik Vėlinių, o kuo dažniau pagerbti mirusiuosius. Juk neretai tinkamai įvertiname mums svarbius žmones tik tada, kai juos prarandame. Todėl Vėlinių diena tyliai primena mums nepamiršti išėjusių Anapus sielų ir branginti aplink mus esančius žmones.

 Moksleiviai  pagarbą mirusiems perima ne tiek iš lūpų į lūpas, kiek gražiu suaugusiųjų pavyzdžiu. Nerašytos tradicijos suprantamos aiškiau ir išlieka ilgiau kiekvieno žmogaus širdyje. Uždegta ant kapo žvakutė iki šių dienų šildo ir ramina ne tik mirusiųjų, bet ir gyvųjų sielas, juk kiekviena žvakelė – primirštų sielų simbolis.

Žvakelių parodą „Susikaupimo valandai artėjant“  galite aplankyti ir pasigėrėti  mokyklos daugiafunkcio centro bibliotekoje.