Pažymint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną bibliotekoje surengta 4 klasės (mok.I.Žilaitienė) mokinių piešinių ir bibliotekos knygų parodos  ,,Šalis ta Lietuva vadinas‘‘,  šiomis parodomis siekiama ugdyti mokinių pilietiškumą, istorinį pažinimą, mokoma branginti nepriklausomos tautos vertybes, atskleidžiant Lietuvos valstybingumo temą, pažymint svarbią Lietuvos istorijos datą – Vasario 16-ąją.