2015 metų vasarą pristatėme Plokščių miestelį  Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio konkursui. Rengusi projektą komanda manė, kad Plokščiai yra labai unikalus etnokultūrinio regiono senąją architektūrą išsaugojęs miestelis. Todėl dalintis patirtimi kaip puoselėti savitus etnografinių regionų bruožus, kuriant ir tvarkant kraštovaizdį, pasirodė labai patraukli idėja. Dalyvauti konkurse skatino ir kitas tikslas – parodyti miestelio išskirtinumą, kurį pripažintų autoritetinga komisija, tuo pačiu skatinti vietos bendruomenę padėti įtvirtinti vietovės  unikalumą ir aktyviai dalyvauti formuojant vietos kultūrą. Šiandien galime pasigirti, kad tai pavyko…

Geriausiai etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio etalonais pripažinti – Gelgaudiškis, Plokščiai ir Zypliai

Plokščiai

          Plokščių bendruomenė saugo savo miestelio istorines, kultūrines, gamtos  ir sakralias vietas. Krašto muziejumi besirūpinanti istorijos mokytoja Gražina Kazarian jau ne vienerius metus suburia jaunuosius kraštotyrininkus, kurie rinkdami įvairią medžiagą sukaupė daug vertingos informacijos apie Plokščių kraštą. Pastaraisiais metais jaunieji kraštotyrininkai yra parengę keletą darbų apie senuosius medinius Plokščių namus, tebestovinčius senojoje miestelio dalyje, senuosius kryžius ir kapines bei Plokščiuose esančius paminklus. Mokiniai ne tik renka kraštotyrinę medžiagą, bet ir padeda tvarkyti aplinką šalia reikšmingų objektų, lankosi ten atmintinomis dienomis, žino ir geba kitiems pristatyti svarbiausius lankytinus krašto objektus. Miestelio tradicijų puoselėjimui labai svarbūs tautodailininko, medžio drožėjo Zigmo Sederevičiaus darbai.  Jo medžio darbuose įamžintos krašto legendos, skulptūromis papuoštas takas, vedantis į Šventaduobę, šventųjų skulptūros puošia bažnyčios šventorių, senąją miestelio gatvę puošia  Senojo Nemuno skulptūra, įamžintos čia gyvenusių ir dirbusių žmonių atminimo vietos.

          Senojoje miestelio dalyje esantys mediniai namai yra išlaikę senąją architektūrą bei stilistiką. Namai gana arti gatvės, negausiai dekoruoti. Deja, keletas namų yra negyvenamų ir stokoja būtinos priežiūros. Kad būtų išlaikyta autentiška senoji miestelio dalis, apleistais namais pagal išgales rūpinasi seniūnija. Siekiant seniesiems namams suteikti „gyvybės“ 2015 m. gegužės mėnesį Plokščių mokyklos daugiafunkcio centro mokiniai drauge su Šakių meno mokykla surengė projektą, kurio metu  spalvingais piešiniais buvo pagyvintas ir atgaivintas vienas iš senųjų namų.

         Daugelis Plokščiuose esančių lankytinų objektų yra įtraukti į Plokščių pažintinio tako maršrutą, apjungiantį istorinius, kultūrinius ir gamtinius paminklus. Vietos bendruomenės iniciatyva rūpinamasi, kad Panemunių regioniniam parkui priklausantis pažintinis takas būtų patrauklus turistams, kad jie galėtų pasigrožėti unikaliu kraštovaizdžiu, harmoningai į miestelio aplinką įsipynusiais gamtos ir žmogaus sukurtais paminklais.

Apsilankykite pas mus Plokščiuose…