Koks džiaugsmas laikyti rankose naują knygą! Dar nežinai, apie ką ji…. Knygos kvapas – jaudinantis, nepakartojamas. Kai kurių puslapių krašteliai sulipę, tarsi knyga dar nebūtų nubudusi. Atsibus, vos ją paimsi į rankas ir pradėsi skaityti.
Plokščių bibliotekos mažieji skaitytojai: ikimokyklinukai su mokytoja Virginija Venskaitiene ir  4-5 klasių mokiniai su mokytoja Violeta Mikelaityte budino knygeles, švęsti jų gimtadienio. Jas vartė, skaitė, žaidė su žaislinėmis knygelėmis. Kartu su bibliotekininke Ilona Krištolaitiene pasidžiaugė švęsdami Tarptautinę vaikiškos knygos dieną.

Labai džiaugiamės, kad bibliotekoje dažnai lankosi ir skaito knygas mišrių socialinių paslaugų centro ,,Vilties žiedas“ gyventojai.