Mokytojai ir kiti pedagogai

Kalbos, socialiniai mokslai ir menai
Metodinės grupės vadovė Gražina Kazarian gruzinka@gmail.com
Dorinis ugdymas Nijolė Mikuckienė
Rasita Gokdere
vyr. mokytoja
vyr. mokytoja
Lietuvių kalba Neringa Motiejaitytė (laikinai nedirba)
Jolanta Murauskienė

Sandra Juškaitė

vyr. mokytoja
vyr. mokytoja

mokytoja

Anglų kalba Jolita Puidokienė vyr. mokytoja
Vokiečių kalba Jolita Puidokienė mokytoja
Rusų kalba Nijolė Anankaitė (laikinai nedirba)

Romalda Stankevičienė

vyr. mokytoja

vyr. mokytoja

Geografija Jolita Avdejenkovienė vyr. mokytoja
Istorija, pilietiškumo pagrindai Gražina Kazarian mokytoja metodininkė
Menai Rasita Gokdere
Asta Grigaitienė
vyr. mokytoja
vyr. mokytoja
Tikslieji ir gamtos mokslai
Metodinės grupės vadovė Rūta Samajauskienė rutasamajauskiene@gmail.com
Gamta, žmogus, biologija, chemija Rūta Samajauskienė vyr. mokytoja
Matematika Regina Didbalienė vyr. mokytoja
Informatika Giedrius Rinkevičius vyr. mokytojas
Fizika Virgilijus Makūnas vyr. mokytojas
Kūno kultūra Rimvydas Leščevičius mokytojas
Pradinės klasės
Metodinės grupės vadovė Itana Dirvelienė
dirveliene@gmail.com
1 klasė Iveta Žilaitienė vyr. mokytoja
2 klasė Itana Dirvelienė vyr. mokytoja
3 klasė Raslita Liudžiuvienė vyr. mokytoja
4 klasė Violeta Mikelaitytė vyr. mokytoja
Klasių auklėtojų
Metodinės grupės vadovė Neringa Motiejaitytė
neringa.motiejaityte@gmail.com
Vaikų dienos centras Teresė Juškaitė vadovė-auklėtoja
Specialieji pedagogai rastine@mokykla.ploksciai.lt
Socialinė pedagogė Neringa Pilypaitienė
Specialioji pedagogė-logopedė Vaida Kupstaitytė
Psichologė Jūratė Stankaitytė
Mokytojo padėjėjos Aušra Rudokaitė
Vaida Kupstaitytė
 
Priešmokyklinio ugdymo grupė Virginija Venskaitienė Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė
Ikimokyklinio ugdymo grupė Loreta Liudžiuvienė Ikimokyklinio ugdymo grupės pedagogė

Kultūrinės bendruomeninės veiklos organizatoriai

Biblioteka

Ilona Krištolaitinė

Saulius Višinskas

Atviroji jaunimo erdvė

Raslita Liudžiuvienė

Saviveiklinių kolektyvų vadovai

Vaikų vokalinis ansamblis  „Volungėlė“      vadovė Asta Grigaitienė

Mišrus vaikų vokalinis ansamblis      vadovė Asta Grigaitienė

Plokščių vaikų teatras      vadovė Raslita Liudžiuvienė

Plokščių kaimo teatras (jaunimas ir suaugusieji)      vadovė Ilona Krištolaitinė

Jaunučių liaudies šokių grupė     vadovė Violeta Mikelaitytė

Moterų senųjų šokių grupė        vadovė Violeta Mikelaitytė

Folklorinis ansamblis „Vaiguva“        vadovė Asta Grigaitienė

Klubų vadovai

Kalbos klubas   vadovė Jolita Puidokienė

Menų klubas     vadovė Rasita Gokdere

Merginų šokių grupė      vadovė Itana Dirvelienė

Gitaristų klubas     vadovas Arūnas Danielius

Molinuko klubas     vadovė Nijolė Mikuckienė

Kraštotyrininkų klubas      vadovė Gražina Kazarian

Gamtininkų klubas     vadovė Rūta Samajauskienė

Sporto klubas     vadovas Rimvydas Leščevičius

Plokščių senjorų klubas      vadovė

Plokščių iniciatyvaus jaunimo klubas „Mes“    vadovė Raslita Liudžiuvienė

 

Plokščių bendruomenės centras    

Centro pirmininkė Dovilė Kazakauskienė

Centro valdybos nariai:  Gaiva Merčaitytė, Rasa Valaitienė, Neringa Pilypaitienė, Vidmantas Ambrasas, Gražina Kazarian, Viktorija Juškevičienė, Rimanta Šukienė, Ričardas Zokaitis

 

CARITAS Plokščių grupė  

Grupės vadovės Nijolė Mikuckienė ir Renata Bastienė