Veiklos finansavimo politika

1. Valstybės biudžeto lėšos:

  • Mokinio krepšelio lėšos;
  • Mokinių socialinės paramos lėšos ( nemokamas maitinimas ir aprūpinimas mokinio reikmenimis).

2. Savivaldybės  biudžeto lėšos:

  • Ugdymo aplinkos finansavimas;
  • Mokinių pavėžėjimo finansavimas.

3. Kitų šaltinių lėšos:

  • Rėmėjų (fizinių ir juridinių asmenų) lėšos;
  • Projektų, įvairių programų įgyvendinimui skirtos lėšos.

 

veiklos rezultatai 2014 m.

pinigų srautai 2014 m.

pinigų srautai 2  2014 m.

finansų būklės ataskaita (TURTAS) 2014 m.

finansų būklės ataskaita 2 (FINANSAVIMAS, ĮSIPAREIGOJIMAI) 2014 m.

veiklos rezultatų ataskaita 2015 m.

finansinės būklės ataskaita 2015 m. (turtas)

finansinės būklės ataskaita 2015  (įsipareigojimai)

FINANSINĖS ATASKAITOS 2016...>

finansinės būklės ataskaita 2017 I ktv.

veiklos rezultatai 2017 I ktv.