MOKYKLOS  BIBLIOTEKA

Mokyklos biblioteka kaip atskiras mokyklos veiklos padalinys pradėjo veikti 1969 metais.

2004 metais įkurtas informacinis centras. Bibliotekoje informaciniame centre buvo organizuojamos pamokos, buvo galima dirbti naudojantis internetu, žinynais, enciklopedijomis, žodynais, video, audio, CD ir kt. medžiaga.

MIESTELIO  BIBLIOTEKA

1944 m. Plokščiuose  buvo įsteigti 5 klubai – skaityklos:  Pavirangiuose,  Vaiguviškiuose, Pajotijuose, Voniškiuose, Plokščiuose. Juose dirbo: B.Bakuvienė, A.Matusa, J.Rimkevičiūtė, D.Januškevičius.

Plokščių biblioteka įsteigta 1952 m. Jos vedėja dirbo A. Šulcaitė – Staškevičienė, skaityklos vedėja – I.Mikelaitytė. 1956-1996 m.  bibliotekoje  dirbo  C. Jurevičiūtė – Macijauskienė, jai išėjus į užtarnautą poilsį, bibliotekoje pradėjo dirbti I.Krištolaitienė.

BIBLIOTEKA

Šiuo metu Plokščių mokykloje daugiafunkciame centre dirba mokyklos ir Šakių viešosios bibliotekos Plokščių skyriaus jungtinė biblioteka. Dirbama pagal jungtinės veiklos sutartį.

 Biblioteka turi erdves patalpas, įrengta nedidelė skaitykla, yra kompiuterių. Čia moksleiviai ir miestelio gyventojai susipažįsta su naujaisiais leidiniais, mokomi kaip patys savarankiškai  gali fonde susirasti jiems reikiamą knygą, moksleiviai ruošia pamokas, skaito spaudą. Bibliotekoje rengiamos įvairios parodos: skirtos rašytojų jubiliejams paminėti, naujų knygų, mokinių darbelių, piešinių ir kt. Bibliotekos veikla derinama su pedagogais: kartu aptariami vadovėlių užsakymo, pirkimo bei saugojimo klausimai. Pasitelkiant bibliotekoje esančius informacijos šaltinius, atliekame informacinę paiešką pagal moksleivių ar miestelio skaitytojų patiektas užklausas. Savo fondais bei veikla sudarome sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

Biblioteka komplektuoja, tvarko, saugo knygas dirba kraštotyrinį darbą, teikia kopijavimo paslaugas. Didžiausią fondų dalį sudaro grožinė literatūra, tai pat kaupiama moksliniai, informaciniai, monografijos bei periodiniai leidiniai. Kasmet fondai papildomi naujais leidiniais ir vadovėliais.

Pagrindiniai uždaviniai

Siekti, kad biblioteka būtų prieinama ne tik moksleiviams, bet ir visai miestelio bendruomenei.

Komplektuoti ir tvarkyti fondą.

Pirmą kartą apsilankiusiems padėti knygų paieškoje, paaiškinti naudojimosi biblioteka taisykles, knygos vertę bei jos saugojimą.

Maloniai kviečiame visus užsukti į biblioteką, ne tik paskaityti, bet ir pabendrauti, pailsėti. Jūs esate visada laukiami.

Bibliotekoje dirba:

Ilona Krištolaitienė

Saulius Višinskas

Darbo laikas:  8 – 18 val.

gandras

Bibliotekoje

Svečiuose rajono mokyklų bibliotekininkai…>

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Literatūrinė popietė…>

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Velykas prisiminus…>

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Margučių marginimo popietė…>

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Antrokų Velykinė puokštė bibliotekai…>

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Tarptautinė vaikiškos knygos diena…>

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

“Apkabink biblioteką”…>

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Užgavėnės…>

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Susitikimas „Mūsų kraštas Lietuvos valstybės dalis“ ir 2017 metų kalendoriaus pristatymas…>

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

“Piliakalnių legendos”…>

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

,,Papuošk bibliotekos duris”…>

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Biblioteka sulaukė gražaus būrelio ikimokyklinukų…>

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

PROTŲ MŪŠIS „AŠ KELIAUJU PER KNYGŲ PASAULĮ“…

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Bibliotekoje surengta vaikų dienos centro piešinių paroda ,,ŠVENTŲ KALĖDŲ BELAUKIANT“

 

 

 

 

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Edukacinė programa bibliotekoje ,,Knygų namai“…

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

popietė ,,Prakalbinkim akmenį“…

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Vasara su knyga…

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Įspūdžiai iš šventės „Vasara su knyga“…

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Garsiniai skaitymai…

Garsiniai skaitymai bibliotekoje…

Edukacinė programa popieriaus gamyba…

 

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

 

 

„Mano Lietuva“

I kl. moksleivių piešinių paroda

Mokytoja I. Dirvelienė

 

 

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

„Apkabink biblioteką“

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

,,Šalis ta Lietuva vadinas‘‘

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

„Apšerkšniję mūsų žiemos“

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Sausio 13-oji

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Kalėdinių atviručių paroda

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Tai 2015 metais išleistos geriausios vaikiškos knygos, kurių nėra knygynuose, jos yra tik dovanojamos fondo įkūrėjų. Muzikanto A. Mamontovo ir verslininko bei politiko R. Karbauskio tikslas – aprūpinti vaikų įstaigas geriausiomis lietuvių autorių knygomis vaikams. Bibliotekos lentynos praturtėjo 22 vaikiškomis knygelėmis.

Tai – R. Baltrušairytės knyga „Kalvėnų miesto paslaptis“, R. Savickytės „Adelės dienoraštis. , B. Mar „Gėlininkė“, R. Makauskienės ir I. Dagilės „Svajonių kalnas“, “, S. Pečiulytės „Noriu šuniuko“, V. Kavaliauskaitės „Naisių sodo gyventojų rūpestėliai ir džiaugsmeliai“ir visa serija P. Mašioto knygelių „Paliegusi obelis“, „Kiškis drąsuolis“, „Juozukas pieštukas ir trintukas“, „Vištelė“, „Varnė

Jas padovanojo Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ steigėjas ir mecenatas Ramūnas Karbauskis. Nuoširdžiai esame dėkingi už knygeles.

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png


Žvakelių paroda…

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Pakeliaukime gimtuoju kraštu…

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png

Pažinkime Europą…

http://static1.squarespace.com/static/50df6169e4b0c2f497676c3a/50df9820e4b00220dc7b179a/51c734a0e4b006e9ab9a1b62/1372009633939/LineOrnament.png