Ką reiškia sąvoka „ugdymas karjerai“?

Ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti. Šiuo atveju karjera suprantama kaip visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, atsižvelgiant į asmens raidos ypatumus, kintamas
visuomenės ir darbo rinkas sąlygas, keičiasi žmogaus bendrosios ir specialiosios karjeros kompetencijos ir jų įgyvendinimas profesinėje veikloje. Kitaip tariant, XXI amžiuje sėkmingą asmens karjerą nusako gebėjimas mokytis visą gyvenimą, reaguoti į pokyčius visuomenėje ir darbo rinkoje bei prie jų prisitaikyti.

 

Koks ugdymo karjerai paslaugų mokykloje tikslas?

Pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas, kad sėkmingi sprendimai lydėtų tolimesnę karjerą ir nuolatinį tobulėjimą.

 

Uždaviniai. Siekiama, kad mokiniai:

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų bei tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

 

Kokia ugdymo karjerai paslaugų sistemos misija ir vizija?

 

Misija – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas ir padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie taptų asmenimis, gebančiais sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, pasirinkti ir įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo.

 

Vizija – asmens savirealizacijai padedanti, asmeniui ir visuomenei naudinga, veiksmingai funkcionuojanti ir finansiškai tvari mokiniams teikiamų karjeros paslaugų sistema, kuri yra integrali bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo sistemos dalis.

 

Kokias kompetencijas įgyja mokiniai?

 

Mokinio karjeros kompetencijos yra šios:

 • savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius
  vaidmenis);
 • karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą
  galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
 •  karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
 • karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

 

Kokiomis karjeros ugdymo paslaugomis gali naudotis mokiniai?

Mokiniams teikiamas karjeros paslaugas sudaro:

 • ugdymo karjerai (prioritetinė paslauga),
 •  karjeros konsultavimo,
 •  karjeros informavimo (kartu su profesiniu veiklinimu) paslaugos ir karjeros į(si)vertinimui ir darbo paieškai skirtos priemonės, kurios yra nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas mokinio atžvilgiu.

 

Pastaba:  Visos karjeros paslaugos ir priemonės yra glaudžiai tarpusavyje susijusios – ugdyme karjerai svarbūs karjeros informavimo ir karjeros konsultavimo elementai, karjeros konsultavimas taip pat prisideda prie karjeros kompetencijų ugdymo.

 

Kas mokykloje teiks ugdymo karjerai paslaugas?

 

Ugdymo karjerai paslaugas mokykloje teikia:

 

 • Karjeros koordinatoriai,
 • Psichologai,
 • Socialiniai pedagogai,
 • Klasių auklėtojai,
 • Mokytojai.

  

 

 

        Mokinių ugdymo karjerai konsultantės:

Rasita Gokdere

technologijų mokytoja

Rūta Samajauskienė

gamtos mokslų mokytoja

Neringa Pilypaitienė

socialinė pedagogė

Konsultacijų laikas

Pirmadienis

soc. pedagogė  Neringa Pilypaitienė 12.55 – 14.35

Trečiadienis

mokytoja Rūta Samajauskienė 12.55 – 14.35

Penktadienis

mokytoja Rasita Gokdere 12.55 – 14.35

 

Susitarus iš anksto su konsultantėmis, laikas derinamas individualiai.

 

Kur rasti daugiau informacijos apie ugdymą karjerai?

 

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt;

Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?!“ – www.kamtoreikia.lt

 

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

 

Profesijų vadovas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/

Profesijų klasifikatorius http://www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius/

 

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS

 

Nacionalinis egzaminų centras http://www.egzaminai.lt/naujienos/

 

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

 

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt/std_programos.html

www.studijos.lt/mokymo_programos

 

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

 

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

http://baluskaiciuokle.lt/

 

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

 

www.lamabpo.lt

 

STUDIJOS UŽSIENYJE

 

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt

http://kalba.lt/

http://eac.osf.lt

www.balticstudent.lt

 

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

 

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos  http://www.europass.lt/cv

 

DARBO IEŠKA

 

Lietuvos darbo birža http://www.ldb.lt/Informacija/Puslapiai/default.aspx

 

Darbo ieškos portalai:

 

http://www.cv.lt/index.do

http://www.cvonline.lt/

http://www.cvmarket.lt/

http://www.manager.lt/

http://www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai

http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba

 

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

 

http://www.buk-savanoriu.lt/

http://www.savanoris.lt/lt/index.php

http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/

http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai

http://www.jtba.lt/europos_savanoriu_tarnyba

 

 

NAUDINGOS NUORODOS 

 

NAUJIENOS:

Pradinių klasių ugdymo karjerai užsiėmimai…

„Planuok karjerą atsakingai“…

Kelionė į parodą STUDIJOS – 2016 ir ne tik…

E-pamoka

 9-10kl. mokinių išvyka į  Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą

 2015 kovo 17 dieną vyko 9-10 klasių susitikimas su Marijampolės profesinio rengimo centro  Kudirkos Naumiesčio skyriaus atstovėmis. Centro atstovės supažindino mokinius su profesinio mokymo privalumais bei  mokymosi galimybėmis, pristatė mokymosi programas, centre veikiančiomis neformalaus švietimo veiklomis. Viešnios pristatė gerai besimokančiųjų moksleivių galimybes stažuotis užsienio valstybėse bei papasakojo apie jau įvykusius vizitus. Mokiniams buvo pristatyta galimybė gyventi bendrabutyje, lengvatinio važinėjimo galimybe bei stipendijų sistema.Visi  mokiniai buvo pakviesti atvykti į atvirų  durų dienos renginius Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriuje.

2015 Balandžio 10 d. Plokščių mokykla daugiafunkcis centras prisijungė prie iniciatyvos „Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse“. 6 klasės mokiniai aplankė  Panemunių ambulatoriją, kur susipažino su medikų darbo specifika. 8,9 klasių mokiniai keliavo į Šakius, kur aplankė AB „Lietuvos draudimas“ Šakių skyrių, kur sužinojo apie draudimo teikiamas paslaugas, specialistų darbo dienos rutiną, stebėjo sutarties sudarymo procesą bei galėjo susipažinti su pirmąja Lietuvoje sudaryta „Lietuvos draudimo“ sutartimi. Nuoširdžiai dėkojame  šauniosioms  mamytėms Rasai Valaitienei ir Galinai Puidokienei, sutikusioms priimti mūsų mokinius savo darbovietėse.