Vaikų dienos centras savo veiklą pradėjo 2012 metų lapkričio 5 dieną.

Šiais metais centrą lanko 51 įvairaus amžiaus vaikai.

Jauniausi centro vaikai dar tik šešiamečiai, o vyriausi aštuntokai.

Centro veikla kiekvieną darbo dieną prasideda 11.30 val. ir baigiasi 17 val.

Vaikų dienos centre organizuojama įvairi kūrybinė veikla, sudarytos sąlygos vaikų saviraiškos ugdymui. Centro veiklose sujungtas ugdymasis socialinio bendravimo, savanorystės, sveikos gyvensenos, mokymosi ir meninės raiškos srityse. Taip pat rūpinamasi pamokų ruoša, vyksta individualios konsultacijos. Vaikai dalyvauja įvairiuose renginiuose, rengia turnyrus, konkursus, projektus. Veikla vyksta centro patalpose, mokyklos sporto salėje, kompiuterių klasėje, menų ir technologijų kabinete, bibliotekoje.

Vaikų dienos centro vadovė – auklėtoja Teresė Juškaitė

Mieli svečiai Vaikų dienos centre…>

Šaškių turnyro atidarymas…>

 Bibliotekoje surengta vaikų dienos centro piešinių paroda ,,ŠVENTŲ KALĖDŲ BELAUKIANT “

 Šokis kaip raktas į save ir į mus supantį pasaulį…>

Vasaros stovykla „Saulutė“…>

Įspūdžiai iš šventės „Vasara su knyga“…>

„Legolendas 2016“ „Ateities prietaisas, įrenginys“…>

piešinių konkursas „Vabalai“…>

„Legolendas 2016“…>

Pirmosios pavasario akimirkos vaikų dienos centre…>

Šaškių turnyras…>

Po žiemos atostogų atsinaujino …>

Piešinių konkursas „Lapų sūkuryje“…>

Rudens atostogos Vaikų dienos centre…>

Artėjant svarbiam ir prasmingam susikaupimo metui…>

////

Po pamokų… Vaikų dienos centre…

 

 

„Prisiminkim Vaikų dienos centro įsimintiniausias rudens akimirkas“ … 

 

 

 

 

Baigėsi nerūpestinga vasara. Rugsėjo lapai nubarstė kelią į mokyklą, kurioje laukia mokslai, mokytojai, draugai…
Atverdami naują mokslų metų puslapį, prisiminkim vasarą ir pasidžiaukim kartu praleistomis nuostabiomis šiltomis akimirkomis.

 

 

 

Šilčiausi Vaikų dienos centro vasaros prisiminimai 2015…. 

 

Akimirkos iš veiklų … (2013-2014 m. m.)

 „Kalėdų miestelis“ 2014 m.

Prisiminkim Vaikų dienos centro nuostabiausias vasaros akimirkas 2014…

Akimirkos iš veiklų … (2012-2103 m. m.)