„Medijų raštingumo ugdymas daugiafunkciuose centruose“

 Projekto tikslas: Įgalinti projekte dalyvaujančių daugiafunkcių centrų darbuotojus ir jaunus žmones efektyviai ir etiškai skleisti informaciją aktualiomis globaliojo švietimo temomis pasinaudojant įvairiomis tradicinėmis ir naujosiomis medijomis.

 

Projekto veiklos:

 1 etapas – 2 dienų trukmės mokymai, skirti susipažinti su globaliojo pilietiškumo samprata ir pagrindinėmis kylančiomis problemomis, kalbant apie globaliojo švietimo, vystomojo bendradarbiavimo temų atskleidimą žiniasklaidoje, kitose medijose. Viena iš ypač svarbių globaliojo švietimo temų yra medijų įtaka požiūrio apie pasaulyje vykstančius reiškinius formavimuisi, todėl mokymų metu ypatingas dėmesys bus skiriamas etiško globaliojo švietimo problematikos pateikimo viešojoje erdvėje principams aptarti.

 Lektoriai: VšĮ Humana people to people Baltic partnerystės vadybininkas Julius Norvila; VšĮ Pasaulio piliečių akademija vadovė Indrė Augutienė.

2 etapas. Po šių mokymų dalyviams skiriama užduotis – bendradarbiaujant abiems atstovams sukurti globaliojo švietimo tematikai skirtų straipsnių, vaizdo įrašų, tinklaraščių įrašų ar pan. (pagal paties DC pasirinktą kryptį) globaliojo švietimo, vystomojo bendradarbiavimo temomis, sukurti skiltį savo interneto svetainėse, kuriose bus viešinama su projekto tematika susijusi bendruomenėms skirta informacija.

3 etapas. 2 dienų trukmės mokymai, skirti toliau gilintis į medijų temą. Mokymų metu analizuojami žiniasklaidos veikimo principai ir kontekstas, medijų turinio kūrimo ir sklaidos įvairiais kanalais (naudojant tradicines žiniasklaidos priemones, socialinius tinklus, pasitelkiant tiek tekstą, tiek vaizdinę medžiagą ir vaizdo įrašus) būdai ir jų poveikis. Analizuojamos komandų atliktos užduotys tiek turinio, tiek išraiškos būdų atžvilgiu, siekiant padėti komandoms geriau įsisavinti analizuojamas temas ir sukurti vertingus rezultatus, etiškais ir prasmingais būdais atskleidžiančius analizuojamą tematiką.

 

Lektorės: Neringa Jurčiukonytė, Nacionalinio socialinės integracijos instituto direktorė, ir  Džina Donauskaitė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto lektorė.