2015 metų projektų pristatymai puslapyje    <<NAUJIENOS>>

PAVADINIMAS DATA IR VADOVAS(-AI)
Istorinės atminties projektas – pilietiškumo pamokos mokiniams, vyresnės kartos bendruomenės narių susitikimai. Kraštiečio Juozo Urbono surinkos  filatelijos ekspozicija  „Sibiro laiškai“, literatūrinė muzikinė kompozicija „Sibiro laiškai“ 2014 m. gruodis vadovė Neringa Motiejaitytė
Pirmasis solidarumo bėgimas 2014 m. spalis  vadovė Neringa Pilypaitienė
Europos kalbų savaitė 2014 m. rugsėjis   vadovės Nijolė Anankaitė, Dovilė Kazakauskienė, Jolita Puidokienė
Projektas « Žmogaus teisės ir pareigos ». Konstitucijos egzaminas 2014 m. rugsėjis   vadovės Gražina Kazarian, Neringa Pilypaitienė
Plokščių bendruomenės pilietinė akcija – giedame Lietuvos himną 2014 m. liepa  vadovė Ilona Krištolaitienė
Bendruomenių sąšauka. Plokščių seniūnijos vasaros šventė „Panemunių pievos“ 2014 m. liepa   vadovė Jolanta Murauskienė
Pilietinė akcija Plokščių tremtinių atminimui 2014 m. liepa   vadovė Jolanta Murauskienė
“Žmogaus misterija”- dedikacija Vincui Kudirkai. (aktorė Virginija Kochanskytė, pianistė Inga Maknavičienė, styginių kvarteteas « Musica Libera » 2014 m. kovas  koordinatorės  Nijolė Bitinienė, Neringa Motiejaitytė
Kariuomenės diena kartu su   Dariaus ir Girėno apygardos antrosios rinktinės kariais 2014 m.  vadovė Gražina Kazarian
Nacionalinis diktantas 2014 m. kordinatorės Nijolė Bitinienė, Neringa Motiejaitytė
Projektas »Mes mylim Lietuvą » – kūrybinių darbų dirbtuvės, pilietinės akcijos, koncertinės programos 2014 m. kordinatorė  Neringa Pilypaitienė, Neringa Motiejaitytė
Donelaičio kūrybos skaitymai 2013 m. kordinatorė  Neringa Motiejaitytė
„Kūrybiškumo ugdymas netradicinėse aplinkose“ – susitikimai Signatarų rūmuose, LDK rūmuose,etnokologijos muziejuje 2013 m. Kraštotyrininkų klubas, vadovė Gražina Kazarian
Projektas « Žmogaus teisės ir pareigos ». Konstitucijos egzaminas 2013 m. spalis   vadovė Gražina Kazarian
Projektas « Atgal į ateitį » 2013 m.   vadovė Gražina Kazarian
Plokščių bendruomenės pilietinė akcija – giedame Lietuvos himną 2013 m. liepa;  vadovė Ilona Krištolaitienė
Nacionalinis diktantas 2013 m. kordinatorės Nijolė Bitinienė, Neringa Motiejaitytė
Projektas »Aš Lietuvos pilietis » – bibliografinės ekspozicijos, mokinių kūrybinių darbų dirbtuvės, pilietiškumo pamokos, koncertinės programos 2013 m. kordinatorė  Jolanta Murauskienė
Projektas « Žmogaus teisės ir pareigos ». Konstitucijos egzaminas 2012 m. spalis   vadovė Gražina Kazarian
Projektas „Senieji Plokščių namai“ 2012 m.    vadovė Gražina Kazarian
Nacionalinis diktantas 2012 m. kordinatorės Nijolė Bitinienė, Jolanta Murauskienė
Pilietinio ir tautinio ugdymo programa „Vardan Lietuvos“ 2012 m. Vadovės Neringa Pilypaitienė, Gražina Kazarian, Rūta Samajauskienė
Projektas „Pažinkime Suomiją“ (susitikimas Suomijos ambasadoje, ambasadorė Marja-Liisa Kiljunen, kiti ambasados darbuotojai) 2011 m. vadovės Nijolė Bitinienė, Rasita Gokdere
Projektas  „Tautinės dvasios beieškant“ (Tautinės mažumos Plokščiuose) 2010-2011 m.m.  vadovė: Gražina Kazarian
Pilietiškumo diena  „Sausio 13-osios dvidešimtųjų metinių paminėjimui“ 2011 m. vadovai: Gražina Kazarian Rasita Gokder Asta Grigaitienė, Neringa Motiejaitytė, Lina Smilgiuvienė
Pilietinio ir tautinio ugdymo programa „Vardan Lietuvos“ 2010 m.  8 – 11 klasės ;  vadovės: Neringa Pilypaitienė, Jolita Avdejenkovienė
Pilietiškumo pamokos   „Nepriklausomybės diena“ 2010-2011 m.m.  5 – 12 klasės  vadovai: Gražina Kazarian,  Asta Grigaitienė,  Neringa Motiejaitytė
Projektas  „Lietuvos kariuomenė“ (susitikimas su Lietuvos kariuomenės savanoriais) 2010 m.  vadovės : Gražina Kazarian, Neringa Pilypaitienė
VO „Gelbėkit vaikus“ akcija   „Gegužė – mėnuo ne smurto“  (1 – 8 klasų mokiniai) 2009-2010 m.m.  vadovė: Neringa Pilypaitienė
Projektas: Tolerancija mūsų bendruomenėje (Tolerancijos savaitė  mokykloje) 2009-2010 m.m.   mokinių aktyvas, vadovė: Neringa Pilypaitienė
Projektas  „Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui“ 2009 m.   5-8 klasės, vadovė Neringa Pilypaitienė
Susitikimas su Lietuvos tūkstantmečio odisėjos jachtos Ambersail buriuotojais. 2009 m.  vadovė Neringa Pilypaitienė
Projektas „Lietuvos tūkstantmetis.  Lietuvos vardo tūkstantmečio renginių savaitė mokykloje 2009 m.  koordinatorė Nijolė Anankaitė, vadovai: klasių auklėtojai
Projektas   „Plokščių parapijos kunigai“ 2009-2010 m.m.  vadovė: Gražina Kazarian
Projektas  „1000+190+30 lygu Plokščiai“ 2009-2010 m.m.  vadovės: Gražina Kazarian, Neringa Pilypaitienė
Projektas  „Plokščių mokyklos istorija 1819 – 2009“ 2009 m.  vadovė: Gražina Kazarian
Akcijos  „Darom -2010“ „Darom -2011“ „Darom -2012“ „Darom -2013“ „Darom -2014“ „Darom -2015“ Seniūnijos  bendruomenė